2013. február 20., szerda

Gótikus vasművességA XII. század második felében alakul ki a korai gótika Franciaországban és környékén. A
XIII. század második felében Európára is szétterjed.
Elnevezése egy gúnynév mely barbárt jelent. Utalva a már megszokott románkori stílustól
eltérő „barbár” új stíluselemekre.
Franciaországban a korai gótikát 1150-től 1200-ig tartják számon, az érett gótikát 1200-tól
1300-ig, a késő gótikát pedig 1500-ig.
Angliában a perpendikuláris gótika a XVI. Századig jelen van.
Fellendül az építkezés. A városokban új épületek városházák, céhházak, raktárak, polgári
lakóházak épülnek. Ez új teret nyit ki a vasművességben is.
A főúri lakóhelyek védelmi szerepe továbbra is megmarad és fontos is, de a fényűzés a pompa
és a kényelem is teret kap. Berendezési tárgyak iránt is nagyobb igény merül fel.
A rácsok bonyolultak és csipkeszerűek.
A gótika utolsó szakaszában a flamboyant stílus, lángoló túlzásai lesznek jellemzőek.

A gótikus vasművesség alkonyán a kőépítkezés ornamentikái is feltűnnek, létrejön a díszítés
túlhajszoltsága, mesterkéltség.
A gótikus vasművességben a süllyeszték (odor) már általánossá válik. Új stíluselemként
jelentkezik az áttörés és a trébélés is. A tűzi kovácsolás mellett elkezdik alkalmazni a
hidegalakítást. Használják a domborítást, vágást, áttörést, vésést, faragást, karcolást,
cizellálást, hasítást, vonalas, gerezdes és a hullámos bemetszéseket is.
A vasművesség a gótika idején lesz önálló művészet.
A romanikában használt liliomos ajtópántokat felváltják a csigás, indás motívumok majd
később, amikor a gótikus vasművesség a fénykorát éli a rozetták. A díszek domborodnak,
csúcsba metszett levelek szolgálnak díszül. A domborítás által nagy szerepe lesz a fényárnyék
játékának is.
A levéldíszek közül főként az akantusz, a füge, a juhar, a szőlő és a cserleveleket
alkalmazzák.
A rácsok két fő típusra oszlanak:
- A rudas rácsokra. Itt a sűrűn elhelyezett pálcák sorainak tektonikus rendjéből alakul ki a
rács.
- Négy karéjas rácsokra. Ez a gyakoribb felhasználású. Itt egymástól távolabbra helyezett
vasrudak között átlósan egymáson átbújtatott pálcák alkotják a mezőt.
A rácsok lándzsahegyben végződnek ennek védelmi szempontja van.
Kútházak térhódítása a reneszánszban fog bekövetkezni, de a gótikában is van. Innen ered a
kútrács elnevezés.
Eleinte egyszerű később már igen bonyolultan díszítettek.
A berendezési tárgyak közé megjelenik a szekrény is, de a láda a legfőbb berendezési tárgy.
A ládák díszítése megegyezik a szekrényekével.
Az egyházi tárgyak közül szószékek készülnek.
Műfaji határok kibővülnek. Ajtó tartozékok, kopogtatók, fogantyúk, zárak készülnek. A
kulcsok díszesek.